Všetky produkty, ktoré naša firma ponúka, sú predbežne a plne registrované v systéme REACH.
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) – je nariadenia o registrácii, o cenách, autorizácii a obmedzeniach chemických látok .

Nariadenie REACH sa vzťahuje na chemické látky v priemyselných výrobných procesoch, takisto na výrobu prípravkov na každodenné použitie, ako sú na príklad čistiace prostriedky, farby, a dokonca aj oblečenie a elektronické spotrebiče.

Ciele zavedenia nariadenia REACH:

 • Zvýšenie ochrany zdravia a ochrany životného prostredia pred nepriaznivými účinkami chemických látok;
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti v chemickom priemysle na trhu Európskej Únie;
 • Podpora alternatívnych metód riadenia rizika;
 • Zabezpečenie voľného pohybu chemických látok na vnútornom trhu EÚ.

Postup pri registrácii REACH:

 • Predbežná registrácia;
 • Registrácia chemických látok (množstvo na trhu - aspoň 1 tona ročne);
 • Posúdenie zosúladenia dokumentácie k registrácii s požiadavkami;
 • Autorizácia látok s vysokým rizikom;
 • Obmedzenia pre výrobcov, ktorí dodávajú na trh prípravky prevyšujúce prijateľnú úroveň rizika;
 • Klasifikácia a označenie evidovaných prípravkov;
 • Komunikácia v dodávateľskom reťazci – prostredníctvom zoznamu charakteristík o nebezpečných látkách, možnosti rizika.

Subjekty, ktoré zodpovedajú za dodržiavania povinností uložených nariadeniami REACH:

 • Výrobcovia, ktorí produkujú chemických látok v EÚ;
 • Dovozcovia chemikálií na trh EÚ;
 • Ďalší užívatelia chemických látok na ich následné spracovanie;
 • Distribútori.

 

 

Užitočné odkazy:
Európska agentúra pre chemické látky
Národné informačné centrum – REACH Helpdesk
Nariadenie (ES) č 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006.
Smernica 2006/121/ES Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006.
Dodatok k nariadeniu Rady (ES) č 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady, Dodatok smernice 2006/121/ES Európskeho parlamentu a Rady

SOLVENT

producent a distribútor priemyselnej chémie

loading...
Wszystkie prawa zastrzeżone © Solvent 2017 | Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej.