Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo – Produkcyjne Solvent Export - Import M.M. Cichońscy sp. jawna, z siedzibą w Płocku (adres: 09 - 411 Płock, ul. Zglenickiego 44), NIP 774-001-45–11, REGON 610170030

Dane kontaktowe administratora danych osobowych
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 24 365 51 74 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celach:

  • Zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz w celu zachowania należytej staranności realizacji transakcji handlowych – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawarciem i wykonaniem umowy – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO - niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrony przed roszczeniami kontrahentów;
  • Dowodowych związanych z wykonywaniem umów oraz działalnością administratora – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest rozpatrywanie ewentualnych skarg, wniosków, reklamacji, odpowiedzi na zapytania oraz poprawa kontaktu z kontrahentami i dostosowanie działalności administratora do ich oczekiwań;
  • Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO - niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców
Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów pośredniczących w realizacji Pani/Pana zamówień (transport, spedycja) oraz innym podmiotom, do których przekazanie Pani/Pana danych wynika z odrębnych przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom przetwarzającym dane w celach księgowych, windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Pani/Pana dane osobowe bez wyraźnej zgody nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione również organom wymiaru sprawiedliwości w związku z realizacja umów oraz na żądanie organów państwowych, a w szczególności Sądów, Prokuratur, Policji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych.

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych odpowiada celom w jakim dane zostały zebrane. W celach ewentualnego dochodzenia roszczeń, dowodowych oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji dane osobowe w ograniczonym zakresie przechowywane są przez okres odpowiadający możliwości skorzystania z w/w środków nie dłużej jednakże niż przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy czy realizacji zamówień. Po tym okresie dane zostają usunięte ze zbioru administratora. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pana/Pani lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku realizacją transakcji handlowych, zawarciem umowy sprzedaży lub podjęcia działań przez administratora na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy jest dobrowolne ale konieczne do realizacji transakcji czy umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy czy też wykonanie ewentualnie innych czynności poprzedzających zawarcie umowy czy realizację transakcji handlowej. Podanie danych osobowych w celach związanych z marketingiem oraz uzyskania odpowiedzi na zapytania jest dobrowolne.

Bezpieczeństwo danych
Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań aby chronić prywatność osób, których dane przetwarza. W tym celu przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Ponadto posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

SOLVENT

producent i dystrybutor chemii przemysłowej

loading...
Wszystkie prawa zastrzeżone © Solvent 2017 | Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej.