Wszystkie produkty oferowane przez naszą firmę są wstępnie i w pełni zarejestrowane w systemie REACH.
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) – rozporządzenie dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Rozporządzenie REACH odnosi się do chemikaliów używanych w przemysłowych procesach produkcyjnych, jak również do produkcji wyrobów przeznaczonych do codziennego użytku, takich jak środki czyszczące, farby, a nawet ubrania czy urządzenia elektroniczne.

Cele wprowadzenia rozporządzenia REACH:

 • Poprawa ochrony zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska przed niekorzystnym wpływem chemikaliów;  
 • Zwiększenie konkurencyjności przemysłu chemicznego na rynku Unii Europejskiej;
 • Promocja alternatywnych metod zarządzania ryzykiem,
 • Zapewnienie wolnego obrotu chemikaliami na wewnętrznym rynku unijnym.

Proces rejestracji REACH:

 • Rejestracja wstępna;
 • Rejestracja substancji chemicznych wprowadzonych do obrotu w ilości min. 1 tony/rok;
 • Ocena zgodności rejestracji z wymaganiami;
 • Autoryzacja substancji wysokiego ryzyka;
 • Restrykcje dla producentów wprowadzających do obrotu wyroby przewyższające akceptowalny poziom ryzyka;
 • Klasyfikacja i znakowanie ewidencjonowanych produktów;
 • Komunikacja w łańcuchu dostaw – poprzez karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, scenariusze narażenia.

Podmioty podlegające przestrzeganiu obowiązków nałożonych przez rozporządzenie REACH:

 • Producenci substancji chemicznych wytwarzający je w UE;
 • Importerzy wprowadzający chemikalia na rynek UE;
 • Dalsi użytkownicy wykorzystujący chemikalia dla dalszego przetworzenia;
 • Dystrybutorzy.

 

Przydatne linki
Europejska Agencja Chemikaliów
Krajowe Centrum Informacyjne – REACH Helpdesk
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady; Sprostowanie do dyrektywy 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

SOLVENT

producent i dystrybutor chemii przemysłowej

loading...
Wszystkie prawa zastrzeżone © Solvent 2017 | Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej.